Як обчислити коефіцієнт кореляції в Excel – простий покроковий посібник

Коефіцієнт кореляції — це важливий статистичний розрахунок, який використовується для вимірювання сили зв’язку між двома змінними. У бізнес-середовищі коефіцієнт кореляції може допомогти визначити, чи існує взаємозв’язок між двома факторами або чи може один фактор впливати на інший. У цій покроковій інструкції ми будемо використовувати Microsoft Excel для розрахунку коефіцієнта кореляції.

Процес обчислення коефіцієнта кореляції може бути складним для деяких, але за допомогою Excel це може бути простим завданням. Першим кроком є збір усіх необхідних даних і введення їх в Excel. Після введення даних ми можемо використовувати вбудовані формули Excel для розрахунку коефіцієнта кореляції.

У цій статті ми надамо вичерпний посібник про те, як розрахувати коефіцієнт кореляції в Excel, використовуючи різні методи, включаючи кореляцію Пірсона та рангову кореляцію Спірмена. Крім того, ми надамо поради, як інтерпретувати результати розрахунків і як використовувати цю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.

Як розрахувати коефіцієнт кореляції в Excel

Якщо у вас є набір даних в Excel і ви хочете з’ясувати, чи пов’язані між собою дві змінні, ви можете розрахувати коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт кореляції — це міра того, наскільки сильним є зв’язок між двома змінними. Якщо коефіцієнт кореляції близький до 1, це означає, що зв’язок сильний, тоді як якщо він близький до 0, зв’язок відсутній.

Щоб розрахувати коефіцієнт кореляції, виконайте наступні кроки:

 1. Виберіть два стовпчики даних в Excel, які ви хочете порівняти.
 2. Перейдіть на вкладку «Дані», а потім виберіть «Аналіз даних». Якщо ви не можете знайти «Аналіз даних», можливо, вам доведеться увімкнути його в налаштуваннях Excel.
 3. Виберіть «Кореляція» зі списку і натисніть «ОК».
 4. У діалоговому вікні «Кореляція» виберіть два стовпчики даних, які ви хочете проаналізувати.
 5. Виберіть місце для відображення результатів. Ви можете вибрати відображення результатів на новому аркуші або на поточному аркуші.
 6. Натисніть «ОК». Коефіцієнт кореляції буде відображено в комірці поруч з двома стовпчиками даних.

Важливо зазначити, що коефіцієнт кореляції вимірює лише силу лінійного зв’язку між двома змінними. Якщо ви маєте нелінійний зв’язок, коефіцієнт кореляції може бути не дуже корисним. Крім того, кореляція не означає причинно-наслідковий зв’язок. Те, що дві змінні корелюють, не означає, що одна з них спричиняє іншу.

Загалом, розрахунок коефіцієнта кореляції в Excel — це простий процес, який може допомогти вам зрозуміти зв’язок між двома змінними у вашому наборі даних. Аналізуючи кореляції, ви можете приймати обґрунтовані рішення щодо ваших даних і розуміти, як різні змінні впливають одна на одну.

Що таке коефіцієнт кореляції?

Коефіцієнт кореляції — це статистична міра, яка показує зв’язок між двома змінними. Це безрозмірне число, яке коливається ві д-1 до 1 і вказує на силу і напрямок лінійного зв’язку між змінними.

Нульовий коефіцієнт кореляції вказує на відсутність лінійного зв’язку між змінними, в той час як значення одиниці або від’ємне значення вказує на ідеальний позитивний або негативний лінійний зв’язок відповідно. Позитивний коефіцієнт кореляції вказує на те, що дві змінні рухаються в одному напрямку, тоді як негативний коефіцієнт кореляції вказує на те, що вони рухаються в протилежних напрямках.

Коефіцієнти кореляції широко використовуються в різних галузях, включаючи фінанси, економіку, психологію та біологію. Вони можуть допомогти дослідникам та аналітикам зрозуміти та інтерпретувати взаємозв’язки між різними змінними, а також робити прогнози на основі цих взаємозв’язків.

Існує кілька методів розрахунку коефіцієнтів кореляції, зокрема коефіцієнт кореляції Пірсона, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена та коефіцієнт рангової кореляції Кендалла. Кожен метод підходить для різних типів даних і дослідницьких питань, тому важливо вибрати правильний метод для вашого аналізу.

Загалом, коефіцієнт кореляції є потужним статистичним інструментом, який може допомогти вам виявити взаємозв’язки між різними змінними та прийняти обґрунтовані рішення на основі отриманих даних.

Чому коефіцієнт кореляції важливий?

Коефіцієнт кореляції — це важливий статистичний показник, який використовується для визначення зв’язку між двома змінними. Він допомагає виявити закономірності та тенденції в даних, які можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень.

Коефіцієнт кореляції вказує на силу та напрямок зв’язку між двома змінними. Значення +1 вказує на ідеальний позитивний зв’язок, тоді як значенн я-1 вказує на ідеальний негативний зв’язок. Значення 0 вказує на відсутність зв’язку між змінними.

Коефіцієнт кореляції використовується в багатьох сферах, включаючи фінанси, економіку, маркетинг та охорону здоров’я. У фінансах він використовується для визначення зв’язку між цінами на акції та процентними ставками. У медицині його використовують для вивчення зв’язку між факторами ризику і захворюваннями.

Коефіцієнт кореляції також є корисним інструментом в аналізі даних і розробці моделей. Він допомагає виявити змінні, які тісно пов’язані між собою, що може бути використано для розробки прогнозних моделей.

Загалом, коефіцієнт кореляції є важливим статистичним показником, який допомагає зрозуміти взаємозв’язок між двома змінними та виявити закономірності і тенденції в даних. Це цінний інструмент для дослідників, аналітиків та осіб, які приймають рішення в різних сферах.

Покрокова інструкція

Крок 1: Відкрийте Microsoft Excel і введіть дані. Переконайтеся, що кожен рядок представляє кожне спостереження, а кожен стовпець — кожну змінну.

Крок 2: Виділіть дані, для яких ви хочете розрахувати коефіцієнт кореляції. Ви можете включити стільки змінних, скільки хочете; просто переконайтеся, що всі вони виділені.

Крок 3: Перейдіть на вкладку «Дані» і знайдіть розділ «Аналіз». Натисніть на «Аналіз даних».

Крок 4: Прокрутіть вниз і знайдіть «Кореляція» у списку інструментів. Натисніть на нього, а потім натисніть «ОК».

Крок 5: У полі «Вхідний діапазон» виберіть діапазон клітинок, що містять дані, які ви хочете проаналізувати. Виберіть «Мітки в першому рядку», якщо ви промаркували стовпці.

Крок 6: У полі «Вихідний діапазон» виберіть порожню клітинку, в якій ви хочете, щоб з’явилися результати.

Крок 7: Встановіть прапорець біля «Мітки» і натисніть «ОК».

Крок 8: Подивіться на результати у вибраній комірці. Значення у верхньому лівому куті — це коефіцієнт кореляції між двома змінними. Від’ємне значення вказує на негативну кореляцію, а додатне — на позитивну.

Крок 9: Інтерпретуйте коефіцієнт кореляції на основі його значення. Коефіцієнт кореляції, що дорівнює 1, вказує на ідеальну позитивну кореляцію, тоді як коефіцієн т-1 вказує на ідеальну негативну кореляцію. Коефіцієнт 0 вказує на відсутність кореляції.

Крок 10: Повторіть процес для всіх інших змінних, які ви хочете проаналізувати. Ви також можете використовувати вихідну таблицю для обчислення інших статистичних даних, таких як p-значення та стандартні похибки.

Крок 1: Введіть ваші дані

Першим кроком у розрахунку коефіцієнта кореляції в Excel є введення даних. Вам потрібно мати два набори даних, які ви хочете порівняти між собою. Ці набори даних повинні бути в окремих стовпчиках і мати однаковий формат, наприклад, числа або текст.

При введенні даних важливо переконатися, що в них немає пропущених значень або помилок. Це може спотворити результати і ускладнити отримання точного коефіцієнта кореляції. Якщо у вас є пропущені значення або помилки, вам слід або видалити їх, або замінити значеннями, які узгоджуються з рештою ваших даних.

Ви можете ввести дані в Excel вручну, набравши їх або скопіювавши та вставивши з іншого джерела. Крім того, ви можете імпортувати дані в Excel з іншої програми або файлу. Для цього перейдіть на вкладку «Дані» в Excel і виберіть «З тексту/CSV» або «З Excel/Workbook», залежно від формату файлу.

Після того, як дані будуть введені в Excel, вам слід позначити стовпчики, щоб було зрозуміло, який набір даних представляє кожен стовпчик. Це полегшить подальший розрахунок коефіцієнта кореляції. Ви можете зробити це, виділивши клітинки у верхній частині кожного стовпчика і ввівши назву, наприклад, «Продажі продукту А» або «Час, проведений на веб-сайті».

Крок 2: Обчисліть середнє значення для обох змінних

Для того, щоб розрахувати коефіцієнт кореляції в Excel, важливо спочатку обчислити середнє значення для обох змінних, що аналізуються. Це можна зробити за допомогою функції СРЗНАЧ в Excel.

Щоб знайти середнє значення набору чисел в Excel, клацніть порожню клітинку і введіть формулу СРЗНАЧ, а потім діапазон клітинок, що містять дані. Наприклад, якщо ви обчислюєте середнє значення набору чисел у клітинках від A1 до A5, формула матиме вигляд =СРЗНАЧ(A1:A5).

Повторіть цей процес для обох змінних, що аналізуються. Після обчислення середніх значень для обох змінних можна переходити до наступного кроку в процесі обчислення коефіцієнта кореляції.

Важливо зазначити, що обчислення середніх значень для обох змінних є вирішальним кроком у визначенні коефіцієнта кореляції. Без точних середніх значень результат коефіцієнта кореляції буде викривленим і неточним. Тому важливо перевірити свої розрахунки ще раз і переконатися, що ви розрахували середні правильно, перш ніж переходити до наступного кроку.

Крок 3: Обчисліть стандартне відхилення для обох змінних

Для того, щоб розрахувати коефіцієнт кореляції в Excel, вам потрібно визначити стандартне відхилення для обох змінних. Стандартне відхилення вимірює, наскільки значення даних відхиляються від середнього значення. Високе стандартне відхилення вказує на те, що значення даних більш розкидані, тоді як низьке стандартне відхилення вказує на те, що значення даних більш щільно згруповані навколо середнього значення.

Щоб розрахувати стандартне відхилення для обох змінних, ви можете скористатися функцією СРЗНАЧ.С в Excel. Ця функція обчислює вибіркове стандартне відхилення для набору точок даних. Ви можете вибрати діапазон точок даних для кожної змінної і застосувати функцію STDEV.S, щоб отримати стандартне відхилення.

Після того, як ви розрахували стандартне відхилення для обох змінних, ви можете використовувати їх для обчислення коефіцієнта кореляції. Вищий коефіцієнт кореляції вказує на сильнішу позитивну кореляцію між змінними, тоді як нижчий коефіцієнт кореляції вказує на слабшу або негативну кореляцію. Знаючи коефіцієнт кореляції, ви можете краще зрозуміти зв’язок між двома змінними і приймати обґрунтовані рішення на основі даних.

Крок 4: Обчисліть коваріацію

Отримавши середні значення для обох змінних, ви можете розрахувати коваріацію між ними. Коваріація — це міра того, як дві змінні змінюються разом.

Формула коваріації наступна:

Коваріація = Σ[(x — середнє значення x) * (y — середнє значення y)] / (n-1)

 • x та y — це відповідні значення кожної змінної
 • середнє значення x та середнє значення y — це середні значення для відповідних змінних
 • n — кількість пар даних

По суті, формула бере різницю між кожною точкою даних та її середнім значенням, перемножує цю різницю для обох змінних, підсумовує всі добутки і ділить на n-1 (розмір вибірки мінус 1).

Для обчислення коваріації між двома наборами даних в Excel можна використовувати функцію =КОВАРІАЦІЯ.S(). Функція приймає два аргументи: діапазон значень x та діапазон значень y.

значення xзначення y
110
215
320
425
530

Наприклад, якщо у вас є дані в таблиці вище, ви можете використати формулу =КОВАРІАЦІЯ.S(A2:A6,B2:B6) для обчислення коваріації між значеннями x та y.

Крок 5: Обчислення коефіцієнта кореляції

Тепер, коли ми маємо значення коваріації та середньоквадратичного відхилення, ми можемо легко розрахувати коефіцієнт кореляції за наступною формулою:

Коефіцієнт кореляції = Коваріація / (Стандартне відхилення х Стандартне відхилення)

Використовуючи Excel, ми можемо ввести формулу в клітинку і посилатися на клітинки, що містять значення коваріації та стандартного відхилення. Наприклад, якщо клітинка, що містить значення коваріації, називається A1, а клітинки, що містять значення стандартного відхилення, — B1 і C1, ми вводимо формулу

=A1/(B1*C1)

Після натискання клавіші Enter у комірці відобразиться значення коефіцієнта кореляції. Це значення буде в діапазоні ві д-1 до 1, д е-1 означає ідеальну негативну кореляцію, 0 — відсутність кореляції, а 1 — ідеальну позитивну кореляцію.

Ми також можемо використовувати функцію «КОРРЕЛ» в Excel для обчислення коефіцієнта кореляції. Ця функція приймає на вхід два масиви значень і повертає коефіцієнт кореляції. Наприклад, якщо два масиви, які ми хочемо порівняти, знаходяться в комірках A1:A10 і B1:B10, ми введемо формулу

=КОРЕЛЯЦІЯ(A1:A10, B1:B10)

Вона поверне значення коефіцієнта кореляції для двох масивів.

Інтерпретація коефіцієнта кореляції

Коефіцієнт кореляції — це статистична міра, яка використовується для оцінки сили зв’язку між двома змінними. Коефіцієнт кореляції коливається ві д-1 до +1. Ідеальна позитивна кореляція існує, коли коефіцієнт кореляції дорівнює +1, що вказує на те, що обидві змінні рухаються в одному напрямку з однаковою величиною. Ідеальна негативна кореляція існує, коли коефіцієнт дорівню є-1, що вказує на те, що обидві змінні рухаються в протилежних напрямках з однаковою величиною.

Коефіцієнт кореляції, близький до нуля, свідчить про відсутність лінійного зв’язку між двома змінними. На практиці це означає, що зміни однієї змінної не пов’язані зі змінами іншої змінної. Однак важливо зазначити, що може існувати певний нелінійний зв’язок, який не відображається коефіцієнтом кореляції.

При інтерпретації коефіцієнта кореляції також важливо враховувати контекст даних, що аналізуються. Кореляція не обов’язково означає причинно-наслідковий зв’язок. Якщо дві змінні мають високу кореляцію, це не означає, що одна з них спричиняє іншу. Можуть бути задіяні інші фактори та змінні, і для визначення причинно-наслідкового зв’язку потрібен подальший аналіз.

 • Позитивна кореляція: позитивний коефіцієнт кореляції вказує на те, що дві змінні рухаються в одному напрямку. Наприклад, підвищення температури, ймовірно, призведе до збільшення продажів морозива.
 • Негативна кореляція: негативний коефіцієнт кореляції вказує на те, що дві змінні рухаються в протилежних напрямках. Наприклад, збільшення кількості годин, витрачених на навчання, може призвести до зменшення часу перегляду телевізора.
 • Відсутність кореляції : Коефіцієнт кореляції, близький до нуля, вказує на відсутність лінійного зв’язку між двома змінними. Наприклад, між розміром взуття та IQ може не бути кореляції.

Таким чином, коефіцієнт кореляції є корисним інструментом для оцінки зв’язку між двома змінними. Важливо пам’ятати, що кореляція не обов’язково означає причинно-наслідковий зв’язок, і що може знадобитися подальший аналіз для визначення основних факторів, що визначають зв’язок між змінними.

Що означає значення коефіцієнта?

Коефіцієнт кореляції в Excel коливається ві д-1 до 1, де значення ближче д о-1 вказує на негативну кореляцію, значення ближче до 1 — на позитивну кореляцію, а значення 0 — на відсутність кореляції.

Негативна кореляція означає, що зі збільшенням однієї змінної інша змінна зменшується. Наприклад, може існувати негативна кореляція між температурою та продажами зимових курток.

Позитивна кореляція означає, що зі збільшенням однієї змінної, інша змінна також збільшується. Наприклад, може існувати позитивна кореляція між годинами навчання та результатами іспитів.

Важливо зазначити, що кореляція не означає причинно-наслідковий зв’язок. Те, що дві змінні можуть бути корельованими, не обов’язково означає, що одна змінна спричиняє іншу.

При інтерпретації значення коефіцієнта також важливо враховувати силу кореляції. Чим ближче значення коефіцієнта д о-1 або 1, тим сильніша кореляція. Значення коефіцієнта ближче до 0 вказує на слабшу кореляцію.

Крім того, викиди або екстремальні значення можуть сильно впливати на коефіцієнт кореляції, тому важливо ретельно вивчити дані, перш ніж робити висновки.

Загалом, коефіцієнт кореляції в Excel може бути корисним інструментом для аналізу зв’язку між двома змінними, але важливо інтерпретувати його значення з обережністю та враховувати інші фактори, які можуть впливати на зв’язок.

Як оцінити значущість коефіцієнта кореляції?

Розрахунок коефіцієнта кореляції між двома змінними — це лише перший крок до розуміння взаємозв’язку між ними. Наступним кроком є оцінка значущості коефіцієнта. Іншими словами, чи є кореляція між змінними статистично значущою, чи це просто випадковість?

Щоб оцінити значущість коефіцієнта кореляції, можна розрахувати p-значення. P-значення — це міра ймовірності отримання кореляції, настільки ж сильної, як і спостережувана, за умови, що реальна кореляція в популяції відсутня.

В Excel ви можете обчислити p-значення за допомогою функції Т.ТЕСТ. Ця функція приймає два аргументи: два набори даних, які ви хочете порівняти, і тип тесту, який ви хочете виконати (двосторонній або односторонній). Результатом функції T.TEST є ймовірність випадкового отримання спостережуваного коефіцієнта кореляції.

Якщо p-значення менше рівня значущості (зазвичай 0,05), то кореляція вважається статистично значущою. Це означає, що існує низька ймовірність отримання такої ж сильної кореляції, як та, що спостерігається, лише випадково. Якщо p-значення більше рівня значущості, то кореляція не є статистично значущою.

Важливо зазначити, що статистично значуща кореляція не обов’язково означає, що зв’язок між змінними є сильним або причинно-наслідковим. Це просто означає, що існують докази кореляції, яка навряд чи пояснюється випадковістю. Важливо також пам’ятати, що кореляція не означає причинно-наслідковий зв’язок.

Загалом, оцінка значущості коефіцієнта кореляції є важливим кроком у розумінні зв’язку між двома змінними. Він дає уявлення про те, чи є спостережувана кореляція реальною чи випадковою, і може бути використаний для подальшого дослідження або аналізу.

Питання-відповідь:

Що таке коефіцієнт кореляції?

Коефіцієнт кореляції — це статистична міра сили зв’язку між двома змінними. Він коливається ві д-1 до 1, д е-1 вказує на ідеальну негативну кореляцію, 0 вказує на відсутність кореляції, а 1 вказує на ідеальну позитивну кореляцію.

Яка формула для обчислення коефіцієнта кореляції в Excel?

Формула для обчислення коефіцієнта кореляції в Excel має вигляд =КОРРЕЛ(масив1,масив2), де масив1 і масив2 — це діапазони двох змінних, для яких ви хочете обчислити коефіцієнт кореляції. Результатом буде значення ві д-1 до 1, що представляє силу і напрямок кореляції.

Чи може коефіцієнт кореляції бути більшим за 1?

Ні, коефіцієнт кореляції не може бути більшим за 1 або меншим з а-1. Ці значення означають ідеальну позитивну або негативну кореляцію відповідно.

Який рівень значущості коефіцієнта кореляції?

Рівень значущості коефіцієнта кореляції — це міра ймовірності того, що коефіцієнт кореляції є випадковим. В Excel рівень значущості розраховується як двостороння ймовірність t-розподілу зі ступенями свободи, що дорівнюють розміру вибірки мінус 2. Рівень значущості

Позначки:,
close